MLS.org.ro
Release
Contul meu
+ Adauga oferta
Contul meu
+ Adauga alerta
+ Adauga oferta
MLS.org.ro
Release
Adauga oferta
Adauga alerta
Contul meu
 

Acord de colaborare

1. TERMENI

Termenii de mai jos vor avea urmatoarele semnificatii:

1.1 MLS/Serviciu/Sistem

Prin Serviciu sau Sistem sau MLS intelegem Serviciul de Listare Multipla - MLS. Se mai poate intelege, in functie de context, fie adresa de web a serviciului: www.mls.org.ro, fie ABI prin Comisia MLS.

1.2 Membru MLS

Agentul/Brokerul imobiliar inregistrat in MLS.

1.3 Comisia MLS

Staful de conducere al Serviciului aflat sub autoritatea ABI. Comisia stabileste regulile de functionare ale sistemului, mediaza si arbitreaza conflictele aparute intre membri, stabileste masuri aplicabile membrilor MLS.

1.4 Agentie

Entitate juridica care se angajeaza din punct de vedere legal in relatia contractuala cu un client, sub umbrela careia fiecare membru isi desfasoara activitatea, indiferent de forma de colaborare dintre Broker si Agentie.

1.5 Agent/Broker de Listing

Membru MLS care Publica un Listing. Brokerul de listing reprezinta proprietarul. Cand este folosit simplu, doar Broker sau Agent, termenul de refera la Brokerul sau Agentul de listing.

1.6 Co-broker/Brokerul colaborator

Membru MLS care colaboreaza si contribuie direct la realizarea unei tranzactii. Comisionul Co-brokerului poate sa fie 0% sau mai mare, si este anuntat si platit de Brokerul de Listing.

1.7 Listing sau Proprietate Listata

Oferta de vanzare a unei proprietati imobiliare publicata de un membru MLS.

1.8 Baza de date

Inseamna informatiile legate de proprietatile imobiliare listate, active sau nu, inclusiv datele referitoare la Membri, introduse in MLS. MLS este proprietarul Bazei de Date.

1.9 Vanzator

Atunci cand este utilizat, termenul Vanzator este interpretat ca incluzand toate persoanele fizice sau juridice care impreuna detin proprietatea imobiliara. In plus, atunci cand este utilizat in prezentul Acord, termenul Vanzator include si sensul de Locator.

1.10 Cumparator

Atunci cand este utilizat, termenul Cumparator este interpretat ca incluzand toate persoanele fizice sau juridice care impreuna cumpara o proprietate imobiliara. Atunci cand este utilizat in prezentul Acord, termenul Cumparator include si sensul de Locatar.

1.11 Client

Orice Vanzator sau Cumparator angrenat intr-o relatie contractuala de prestari servicii imobiliare cu un membru MLS.

1.12 Prospect

Orice potential client, vanzator sau cumparator.

1.13 Contract de Listing

Reprezinta contractul de prestari servicii incheiat de Brokerul de listare cu Vanzatorul, prin care Brokerul are dreptul sa se ocupe de vanzarea proprietatii si sa puna proprietatea pe piata.

1.14 Contract de Co-brokeraj

Acordul scris de colaborare intre doi brokeri (Agentia de listing si Co-brokerul) prin care se stabilesc conditiile specifice de impartire si plata a comisionului. Comisionul platit Co-brokerului nu poate fi mai mic decat comisionul anuntat public in MLS din momentul vizionarii.

1.15 Imagini

Insemna orice fotografie, schita sau alta imagine a Proprietatii Listate sau referitoare la aceasta, in orice format, incluzand tururile virtuale sau imagini video.

1.16 ACP

Analiza Comparativa de Piata.

2. CADRU GENERAL

a. Acordul de colaborare este valabil pentru Membrii MLS inregistrati si pentru proprietatile listate in sistem.

b. Membrii MLS se obliga sa respecte Codul Etic.

c. Membrii MLS isi vor actualiza informatiile din contul propriu ori de cate ori este cazul.

d. Membrii MLS nu se vor angaja in nici o practica incompatibila cu contractele listing pe care ceilalti Membri MLS le au cu clientii.

e. Colaborarea dintre Brokerii de listing si Co-brokeri se face numai pe baza de contract de colaborare scris, valabil pentru fiecare listing distinct in parte, in format tiparit sau electronic. Colaborarea pe baza de intelegeri mutuale, fara contract scris, sunt valabile doar in situatia in care conditiile convenite sunt asumate si recunoscute de ambele parti implicate intr-o relatie de colaborare.

f. Pentru tranzactiile in colaborare, decontarile financiare intre Brokeri si Co-brokeri se fac numai prin intermediul sau cu acordul Agentiilor implicate in tranzactie dpdv juridic si fiscal. Sunt interzise colaborarile fara acordul Agentiei.

g. Inainte sau dupa incetarea relatiei cu Agentia lor actuala, Membrii MLS nu ii vor determina pe Clientii Agentiei sa anuleze contractele de listing aflate in derulare.

3. DREPTURI SI OBLIGATII

a. Membrii MLS, inainte de a incheia un contract de prestari servicii cu un prospect sau de a-i oferi servicii premergatoare unui contract, de exemplu o ACP, au obligatia de a face eforturi rezonabile pentru a determina daca prospectul este parte intr-un contract exclusiv valabil, situatie in care serviciile sunt interzise.

b. Este interzisa abordarea telefonica, electronica sau fata in fata, facuta vanzatorilor care au listing activ publicat de un alt Membru MLS. Exceptie fac cazurile involuntare pentru proprietatile care sunt de actualitate in acel moment in softurile de particulari. Se considera involuntara doar prima abordare, dupa care se aplica interdictia de la art.3.a., daca Brokerul a luat la cunostinta de existenta unui contract de listing in vigoare.

c. Membrii MLS nu vor solicita un listing care este in prezent listat exclusiv de un alt Broker. Exceptie fac listingurile cu status Expirat sau Anulat. De asemena sunt permise comunicarile comerciale generaliste, daca sunt facute catre liste de prospecti.

d. Faptul ca s-a incheiat un contract exclusiv cu un Membru MLS nu ii va impiedica pe ceilalti Membri MLS sa incheie contracte similare, dupa expirarea perioadei contractului anterior.

e. Atunci cand Membrii MLS sunt contactati de catre clientul unui alt Membru MLS cu privire la crearea unei relatii exclusive pentru furnizarea aceluiasi tip de serviciu, iar initiatorul comunicarii a fost Clientul, ei pot discuta conditiile in care ar putea incheia pe viitor un contract care sa intre in vigoare la expirarea contractului exclusiv existent.

f. Un listing MLS nu poate fi promovat la liber (publicitate pe site-urile cu anunturi de profil) de catre un Co-Broker, decat cu Acordul de promovare libera prealabil al Brokerului de listing. Fac exceptie de la aceasta regula publicitatea pe site-ul propriu al agentului/brokerului/agentiei sau promovarea directa catre clientii proprii.

g. Toate informatiile despre un listing (pret, detalii tehnice etc.) sunt retransmise/promovate catre Prospecti, exact asa cum sunt publicate de Brokerul de listing, fara a incerca denaturarea sau modificarea acestora.

4. PROCEDURI

a) Comunicare

Derularea relatiei de comunicare cu Clientii se face exclusiv prin intermediul Membrului MLS colaborator. Este interzis contactul, ofertarea si negocierea in mod direct cu un Client, fara acordul expres al Brokerului sau Co-brokerului, colaborator, dupa caz. Restrictia se aplica chiar si atunci cand initiatorul comunicarii directe este Clientul, iar acest caz trebuie raportat direct si imediat celuilalt Broker.

b) Vizionarile

Stablirea si programarea vizionarilor pentru o proprietate se face numai prin intermediul Brokerului de listing. Detaliile legate de vizionare si prezenta fizica a Brokerului de listing sau a unui reprezentant, raman la latitudinea acestuia. Conditiile de vizionare trebuie sa fie rezonabile.

Prezenta Co-brokerului la vizionare tine de dreptul si obligatia acestuia de a-si reprezenta cat mai bine propriul Client. Totusi, in anumite situatii, in conditii discutate in prealabil cu Brokerul de listing, dar si cu Clientul, Co-brokerul poate renunta la anumite prerogative, inclusiv la prezenta la vizionari, cu toate consecintele derivate.

c) Open House

Pentru a incuraja colaborarea intre Agentiile imobiliare, Brokerii de listing pot organiza evenimente de tip OPEN HOUSE la care sunt invitati toti membrii sistemului, cu sau fara Clienti.

d) Evaluarile

In lipsa unui Open House, Co-brokerii pot solicita evaluarea unui listing (vizionarea fara Client), dar realizarea evaluarii este organizata si programata doar de Brokerul de listing in conditii rezonabile.

e) Ofertarea

Brokerul de Listing trebuie sa faca demersurile pentru prezentarea Ofertei de cumparare catre Vanzator in cel mai scurt timp sau sa ii prezinte Co-brokerului un motiv intemeiat pentru care nu face acest lucru.

Contra-ofertele inaintate de Vanzator sunt transmise Co-brokerului in cel mai scurt timp.

Ofertele si contra-ofertele de cumparare inaintate de Clienti se transmit intre Brokerii colaboratori doar in scris in format tiparit sau electronic.

f) Negocierea

Sesiunile comune de negocieri intre partile implicate intr-o tranzactie sunt organizate si conduse de Brokerul de listing.

g) Vanzarea

Demersurile pentru pregatirea Contractului de Vanzare-Cumparare vor fi facute de Broker in colaborare cu Co-brokerul implicat in tranzactie. In absenta Co-brokerului, Brokerul de listing se obliga sa anunte Co-brokerul si/sau Agentia acestuia in termen de 24h de la incheierea tranzactiei.

La vanzarea unei proprietati, membrii MLS vor opera de indata in MLS schimbarea statusului listingului.

h) Plata comisioanelor

Brokerul de listing va specifica la fiecare listing comisionul oferit celorlalti Membri, atunci cand tranzactia se realizeaza in colaborare. Aceste oferte sunt neconditionate. Exceptie fac clauzele speciale, conditiile suspensive sau alte conditionari de plata a comisionului, cu conditia sa fie stipulate in mod expres la listarea proprietatilor si este obligatia Brokerului de listing sa le aduca la cunostinta Co-brokerului. De asemenea este recomandat ca situatiile speciale sa fie enumerate si in contractul de co-brokeraj.

Valoarea comisionului trebuie specificata in mod obligatoriu in contractul de co-brokeraj.

Plata comisionului datorat Co-brokerului se face in cel mai scurt timp posibil dupa ce Brokerul de listing si-a incasat comisionul de la de vanzator, fara intarzieri nejustificate. Obligatia de plata a comisionului de co-brokeraj revine in solidar Brokerului de listing si Agentiei acestuia.

Exceptii de la obligatia Brokerului de a remunera Co-brokerul fac situatiile in care, desi Brokerul a actionat cu buna credinta, a fost imposibil sa incaseze comisionul din contractul de listing. In astfel de situatii, partile pot apela la arbitrajul Consiliului MLS.

i) Arbitraj

Litigiile aparute in derularea colaborarii intre membrii MLS sunt arbitrate de catre Consiliul MLS, iar deciziile acestuia sunt obligatorii.

5. INSUSIRE

Membrii MLS vor participa periodic la un training MLS (seminar sau webinar) si isi asuma ca au inteles sensul si spiritul acestui Acord.

6. RESPONSABILITATEA SERVICIULUI

Membrii MLS exonereaza Serviciul de orice fel de responsabilitate pentru eventuale prejudicii si daune directe sau indirecte cauzate de activitatea celorlalti Membri MLS, sau legate de serviciile MLS, caracteristicile Serviciului oferite Membrilor, inclusiv legate de deciziile Consiliului MLS.

7. UPDATE

Orice modificare a prezentului Acord va fi notificata de Sistem tuturor membrilor MLS.

Prin utilizarea acestui site, va exprimati acordul cu privire la faptul ca folosim cookies. Continuarea navigarii implica acceptarea lor.  Accepta